5 மார்., 2011

ரபீஉல் ஆஃகிர் மாத நிகழ்வுகள்

இது இஸ்லாமிய காலண்டரின் நான்காவது மாதம்.

ரபீயுல் ஆஃகிர் என்ற பதத்திற்கு "வசந்த காலத்தின் இரண்டாவது மாதம்" என்று பொருள்.

இந்த மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள்:
ஹிஜ்ரி 3ம் ஆண்டு புஹ்ரான் என்னுமிடத்தில் ஃபுரூஃ என்னும் போர் நடைபெற்றது.
ஹிஜ்ரி 9ம் ஆண்டு ஸரிய்யா என்ற போர் நடைபெற்றது. இந்தப் போரில் இறைத்தூதர் (ஸல்…) அவர்கள் கலந்துகொள்ளவில்லை. ஹஸ்ரத் அலீ இப்னு அபீதாலிப் (ரலி…) அவர்களை போர்த் தளபதியாக நியமித்து அண்ணலார் அனுப்பி வைத்தார்கள்.

இந்த மாதம் நடந்த மரணங்கள்:
11, ரபீயுல் ஆஃகிர், ஹிஜ்ரி 561 – ஹஸ்ரத் ஷேக் அப்துல் காதர் ஜீலானி அவர்கள் தங்கள் 90வது வயதில் மரணம்.
18, ரபீயுல் ஆஃகிர், ஹிஜ்ரி 725 – ஹஸ்ரத் காஜா நிஸாமுத்தீன் அவர்களிள் மரணம்.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 கருத்துகள்: on "ரபீஉல் ஆஃகிர் மாத நிகழ்வுகள்"

கருத்துரையிடுக